Welcome To MAOLONG

Chúng tôi tin rằng, một công ty có lớn mạnh hay không, thực sự không nằm ở những con số lợi nhuận mà nó mang lại cho chủ đầu tư, cũng không phải ở dòng sản phẩm ưu việt mà nó đang có, mà là ở sự gánh vác những trách nhiệm thuộc về mình, vì tương lai của mọi người mà không ngừng nỗ lực tìm tòi, thậm chí thay đổi luôn cả cuộc sống của mọi người xung quanh. Một công ty lớn mạnh sẽ làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn! Và CÔNG TY CỔ PHẦN MAOLONG được sáng lập bằng chính nhận thức này, chuyên chú vào từng sản phẩm đưa ra thị trường, vì mọi người mà mang đến một cuộc sống tươi đẹp hơn, vì thế giới mà đem đến nhiều sáng tạo hoàn mỹ hơn.

Ý nghĩa của việc chúng tôi tồn tại và phát triển là tạo ra nhiều quan niệm sống đẹp cho mọi người, quảng bá lối sống mới bằng những sản phẩm chất lượng cao, đem giá trị của chúng đến với khách hàng. Văn hoá và quan điểm của chúng tôi mang đến nguyện vọng lớn lao là làm việc đúng đắn. Chúng tôi sẽ luôn dốc hết sức mình để duy trì một tiêu chuẩn đạo đức tối cao, trở thành một đối tác tin cậy của cách doanh nghiệp. Chúng tôi luôn mong mỏi được chung vai sát cánh với những người đồng hành ưu tú có cùng quan điểm sống, tạo ra một sân chơi lành mạnh cho những ai luôn biết phấn đấu. Chúng tôi luôn quyết tâm mang đến cho mọi người nhiều sản phẩm mới và nhiều hơn những phương thức giải quyết vấn đề đánh động lòng người, tạo nên nhiều lợi ích để có thể cùng chung tay góp sức phát triển môi trường, xã hội và người yêu dùng.

 

 

Sứ mệnh

Vì mọi người tạo nên một cuộc sống tốt đẹp hơn. SLOGAN: Create a better life!

Tầm nhìn

Cam kết nỗ lực phát triển lâu dài cho môi trường, xã hội và nền kinh tế của Việt Nam.

Giá trị

Gieo nhân tốt, gặt quả ngon

Văn hóa

Tạo nên niềm vui và sẻ chia